KURTAGE

- Dit overblik over kurtage på aktiehandel

KurtageberegnerOm kurtage

Om kurtage

Hver gang du foretager en atkiehandel, skal du betale et gebyr til din handelsplatform. Gebyret kaldes kurtage. Vi forklarer nærmere om begrebet kurtage og de øvrige omkostninger der kan være forbundet med aktiehandel.

Kurtage er et gebyr, som man som kunde betaler, for at foretage en handel med aktier. Kurtage skal betales til den handelsplatform, som man bruger til at handle sine aktier igennem. Man skal betale kurtage både når man køber og sælger sine aktier, så omkostningerne stiger selvsagt jo oftere man køber og sælger aktier. Er du en investor med en lang tidshorisont, som holder dine aktier i lang tid, er kurtage selvsagt mindre vigtigt, end hvis du køber og sælger flere gange om dagen. Uanset hvor ofte du handler, er det dog en god idé at se kaste et blik på dine handelsomkostninger, så du kan optimere din profit, og undgå at smide penge ud af vinduet.

Forskellige former for kurtage

Der findes kort sagt to forskellige former for kurtage - procentvis eller fast beløb per aktie. Kurtagen i forbindelse med en aktiehandel udregnes dog som regel som en procentdel af den samlede handelssum. I enkelte tilfælde kan kurtagen dog være et fast beløb per aktie, men dette er mere sjældent. Fælles for de to forskellige former for kurtage er at jo større en handelssum, des mere skal der betales i kurtage. Ved en normal procentvis kurtage udregnes handelsomkostningerne ved at gange antallet af aktier med enhedsprisen per aktie og derefter gange dette beløb med handelsplatformens kurtagesats i procent.

Procentvis kurtage:
Antal aktier * Enhedspris per aktie * kurtage i procent = kurtage

Eksempelvis vil en handel med 500 aktier til 250 kroner stykket med en kurtage på 0,5% koste 62,5 kroner.

Eksempel:
500 * 250 * 0,5% = 62,5 kr

Ved handler med en mindre handelssum, skal man være opmærksom på at mange platforme opererer med en minimumskurtage, hvilket er et fast beløb, som man som minimum skal betale, uanset størrelsen på handelssummen. Hvis man eksempelvis køber 50 aktier til 250 kr stykket med en kurtagesats på 0,5% vil kurtagen være 6,25 kr. Hvis platformen har en minimumskurtage på eksempelvis 29 kr, vil de reele handelsomkostninger dog blive rundet op til 29 kr.

Eksempel med minimumskurtage:
50 * 250 * 0,5% = 6,25 kr (Rundes op til 29 kr)

Minimumskurtagen er derfor især vigtig at lægge mærke til, hvis man handler for mindre beløb per handel. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne at nogle platforme opererer uden minimumskurtage, hvilket kan være en stor besparelse for mange investorer. I eksemplet ovenfor ville omkostningerne have været 6,25 kr og ikke 29 kr, hvis platformen ikke havde haft en minimumskurtage.

Andre omkostninger

Depotgebyr

Et depotgebyr er typisk en årlig omkostning, man betaler for at opbevare sine aktier i et depot hos en investeringsplatform. Gebyret er en fast udgift man betaler, uanset hvor meget man handler. Der findes flere handelsplatforme som ikke opkræver et depotgebyr.

Vekselgebyr og valutakonti

Når du handler med udenlandske aktier er kurtagen som regel højere end ved handel med danske aktier. I tillæg til en højere kurtage, skal man også tage højde for vekselgebyr ved omveksling fra danske kroner til udenlandske valuta, da handlen skal foretages i den lokale valuta på den pågældede børs man handler aktien hos. På mangle handelsplatforme kan man oprette valutakonti, til de forskellige valutaer man handler i. På den måde kan man slippe for at skulle betale vekselgebyr for hver handel man foretager i en udenlandsk valuta.